Diversen

Sacramentsprocessie in Banholt en Terhorst (2022)

Traditioneel is de Sacramentsprocessie (Broonk) in Banholt – Terhorst (Tebannet en Terhoorsj) op de eerste Pinksterdag. De dag voor deze kerkelijke feestdag wordt de Sint Gerlachusden geplant voor de kerk. Dit is inmiddels een folkloristisch gebruik dat zijn oorsprong heeft vanaf 1881. Met het planten van de Sint Gerlachusden vragen de inwoners van Banholt en Terhorst  de Heilige Gerlachus om bescherming van het dorp. De Sacramentsprocessie vindt plaats met en door de inwoners van Banholt en Terhorst waar de plaatselijke pastoor in voorgaat. Straten worden versierd, vlaggen worden uitgehangen en vroeg in de ochtend worden de rustaltaren gereed gemaakt en de straten belegd met een bloementapijt en versieringen. Om half tien verzamelen de inwoners, het zangkoor de muzikanten en bestuur van de harmonie en klaroenkorps zich voor de kerk. Om stipt tien uur vertrekt de sacramentsprocessie. De klokken worden geluid en de kamers worden afgeschoten. De processie gaat eerst naar het gehucht Terhorst waar bij de Mariakapel het eerste rustaltaar is ingericht. Na Terhorst vervolgt de processie zijn weg terug naar Banholt waar nog drie rustaltaren zijn. Na de laatste rustplaats bij de Maria-grot achter de kerk gaan alle deelnemende groepen naar de kerk waar de Sacramentsprocessie wordt ontbonden. Heel kenmerkend voor deze sacramentsprocessie is dat veel inwoners actief deelnemen aan de processie en maar weinig mensen langs de processie-route staan. De mensen die langs route staan zijn toeristen en mensen van omliggende dorpen. Na de Broonk begint de Pinksterkermis.

Experiment met Google Earth Studio (2021)

Met Google Earth Studie is het mogelijk om vanuit de lucht foto’s en video’s van een landschap of stad te maken. Dit is met name interessant voor die plaatsen waar je met een drone niet mag vliegen. Om Google Earth Studie te kunnen gebruiken moet je je via een google-account aanmelden. Nadat je aanmelding is geaccepteerd kun je aan de slag. In bijgevoegde video heb ik mijn eerste productie geplaatst. 

Stormvloedkering – Oosterschelde (2020)

Door de lange kuststrook van Nederland is de bedreiging van het natuurgeweld van de zee al eeuwenlang een groot gevecht. Continu werden dijken aangelegd en bestaande dijken verstevigd, worden brede duinen in stand gehouden en is er al eeuwenlang een bewaking- en signaleringssysteem bij hoogwater. Maar dit heeft de Watersnoodramp niet kunnen voorkomen. Nederland ging verder en ontwikkelde het deltaplan. Een zeer belangrijk onderdeel hiervan is de Stormvloedkering. Er zijn 5 grote voorzieningen getroffen waaronder de Oosterscheldekering. Nederland heeft hier veel ervaring en kennis mee op gedaan en loopt op wereldniveau hierop vooruit. Deze kennis en ervaring wordt op diverse plaatsen in de wereld ingezet en gedeeld.

Lente 2020

Het voorjaar 2020 is voor de hele wereld een bijzondere periode. Een periode waarin geschiedenis wordt geschreven met het “Coronavirus”. Wanneer.. deze bladzijde in de geschiedenis kan worden omgeslagen is op het moment van het plaatsen van dit onderwerp niet bekend. Het kan maanden duren of zelfs jaren. De mensen in de hele wereld worden op de proef gesteld. Het leven is momenteel voor iedereen totaal anders geworden. Maar de natuur heeft hier geen last van en weet van niets. De bewegingsvrijheid is zeer beperkt geworden. Sociale contacten kan alleen nog plaatsvinden op afstand of via social media. De hele wereld staat in een Lock down. De maatregelingen die door landen zijn uitgevaardigd verschillen van elkaar. In het ene land mag men alleen naar buiten voor het doen van de hoogst noodzakelijke boodschappen (eten en medicijnen). Horeca en scholen zijn in vrijwel alle landen verplicht gesloten. Ook mogen onder andere evenementen en contactsporten voorlopig niet meer plaatsvinden. In Nederland wordt een intelligente Lock down gehanteerd. Men gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de bevolking waarbij een aantal vaste regels moeten worden nageleefd. Hier wordt streng op toegezien en zwaar gestraft wanneer men zich niet aan de regels houdt. Hierdoor is het leven in Nederland nog enigszins aangenaam en worden de negatieve effecten op de economie tot een minimum beperkt. Bedrijven kunnen open blijven mits de regel van anderhalve meter afstand wordt nageleefd. We leven in een anderhalve meter samenleving. Alles wordt in het werk gesteld om medewerkers van vitale beroepen goed hun werk te kunnen blijven doen. Naast de nodige nadelen wat dit virus met zich meebrengt zie je ook een groot aantal positieve ontwikkelingen. De eensgezindheid en samenhorigheid is groot, elkaar helpen om door deze moeilijke periode te komen. Het thuiswerken en video-calls heeft een grote vlucht genomen waardoor ook de druk op mobiliteit afneemt. Dit zal ook na de crisis ongetwijfeld een structureel karakter gaan krijgen. De samenwerking van kennisinstituten en universiteiten is groot op zoek naar innovatieve oplossingen voor de problemen die wij nu ondervinden. Niet mag vergeten worden de bereidheid van bedrijven om processen aan te passen om de noodzakelijke producten zoals medische apparatuur, beschermingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen geproduceerd te krijgen. Met name door de grote afname van mobiliteit is de luchtverontreiniging sterk afgenomen. Daarnaast zal het beleid met betrekking tot de bestrijding van infectieziekten ongetwijfeld gaan wijzigen.

Wat niet zal veranderen is de natuur, deze gaat zijn eigen weg en heeft geen last van het coronavirus. De lente is op de gebruikelijke wijze ingetreden. Tijdens onze wandelingen van de afgelopen weken ga je meer waarderen hoe de natuur in de lente in onze omgeving (Heuvelland in Zuid Limburg) verloopt. Het ontwaken van het hellingbos uit zijn winterslaap met zijn specifieke bloemen als speenkruiddaslook en bosanemoon. De bloesem van fruitbomen die als een deken over het Limburgse heuvelland ligt heeft mij geïnspireerd om dit in een korte video in beeld te brengen.

Carnavals optocht Sint Geertruid (2020)

De Jaarlijkse Carnavals optocht van de “Kleindenerre out Segietere

75 jaar Liberation (2019)

In september 1944 is een begin gemaakt aan de bevrijding van Nederland. Een groot deel van Limburg werd dat jaar bevrijd van de Duitse bezetters. In mei 1945 was heel Nederland bevrijd. Dit hebben we te danken aan de geallieerde troepen die bestonden uit de legers van Amerika, Canada, Groot Brittannië, Polen Tsjechië en Frankrijk. In het kader van 75 bevrijding Limburg heeft een Liberation Concert plaatsgevonden op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten met de uitvoering van de Tweede Symfonie van Mahler door de Philharmonie Zuid. Een eerbetoon aan alle bevrijders.

Sint Gerlachusden Banholt (2018)

Sinds het jaar 1881 wordt elk jaar in Banholt, weer of geen weer, op zaterdag voor de Pinksteren een Sint Gerlachusden geplant voor de kerk. Een kerk met een heel bijzondere geschiedenis. Met het planten van de Sint Gerlachusden vragen de inwoners van Banholt en Terhorst de Heilige Gerlachus om bescherming van het dorp. Het is een ware traditie dat de jonkheid (de ongetrouwde mannen van Banholt en Terhorst) een den halen uit een Bos in de omgeving van Banholt. Een kapploeg van de jonkheid gaat zaterdag voor de Pinksteren in de vroege ochtend naar het Bos om de Sint Gerlachusden, van om en om 2000 kg en 30 meter, te kappen. Omstreeks 11 uur s’morgens vertrekt onder leiding van de kapitein van de jonkheid een stoet van ingespannen trekpaarden met de dennenwagen naar het Bos om de Sint Gerlachusden op te halen. Elk paard wordt geleid door iemand van de jonkheid. Er zijn zoveel trekpaarden als er jonkheid is die mee wil gaan. Het aantal paarden is dus jaarlijks verschillend en wisselt tussen 35 en 50 paarden. De den wordt met vele handen op de dennenwagen gehesen en vervolgens naar Banholt gebracht. Het is zwaar werk en de jongens van de jonkheid hebben veel dorst. Dus wordt onderweg bij elk cafe een drinkpause ingelast. Omstreeks 8 uur s’avonds komt de jonkheid met de Sint Gerlachusden aan in Banholt. De paarden worden door de jonkheid uitgespannen en de Sint Gerlachusden wordt overgedragen aan de getrouwde mannen van Banholt en Terhorst. Het planten van de Sint Gerlachusden voor de kerk, ook nu weer met de hand, gebeurt door de getrouwde mannen van Banholt en Terhorst. Ook zij hebben veel dorst bij dit zware werk. Omstreek 11 uur midden in de nacht staat de nieuwe Sint Gerlachusden recht. En dan is er kermis. Om stipt 10 uur s’morgens Pinksterzondag vertrek de Bronk (Sacramentsprocessie). Terecht is de Pinksterkermis Banholt toegevoegd aan het immaterieel erfgoed van Nederland.

De Sacramentsprocessie in het Heuvelland (2018)

Jaarlijks houdt elke parochie in het Heuvelland een sacramentsprocessie. Ook door de bij de parochie behorende gehuchten en buurtschappen trekt dan de processie. Om daar te komen zal men door velden moeten trekken met bijbehorende muziek gezag en gebed.

Rozenfestival Lottum (2018)

Het dorp Lottum in Noord Limburg staat bekend om het telen van rozen. Van heide en verre worden hier de rozen gekocht. Ruim 70% van de Nederlandse rozenteelt komt uit Lottum. Sinds 1922 vindt tweejaarlijks het Rozenfestival plaats. Het festival leunt op de tientallen vrijwilligers om dit festival elke twee jaar weer tot een succes te maken. Het ziet er naar uit dat het Rozenfestival 2018 wel eens het laatste festival zal zijn geweest. Het krijgen van de vele noodzakelijke vrijwilligers met de nodige kennis blijkt een groot probleem te zijn om voor 2020 het festival weer georganiseerd te krijgen.

Mergelgroeve Enci (2018)

De Eerste Nederlandse Cement Industrie is gelegen in Maastricht langs de rivier de Maas op een steenworp afstand van de Belgische grens. De ENCI is opgericht in 1924 en kreeg in 1926 van de rijksoverheid toestemming om mergel te winnen op de Sint Pietersberg in Maastricht. Mergel is de basis grondstof voor de productie van cement. In de jaren 90 van de vorige eeuw hebben gemeente Maastricht en de provincie Limburg met de ENCI de afspraak gemaakt om in 2018 de mergelwinning te beëindigen en de mergelgroeve terug te geven aan de natuur. Er is een wandelroute ingericht rondom de mergelgroeve. De volgende fase is het geheel beëindigen van alle activiteiten en het sluiten van de Enci.

Einzelgängeroptocht Mechelen (2017)

Al jaren vindt tijdens halfvasten de Einzelgängeroptocht plaats. Deze optocht vindt in een willekeurig dorp/stad in de provincie Limburg plaats. In 2017 was het dorp Mechelen aan de beurt.

Invasion Balloons (2015)

In de late namiddag is de windsnelheid laag. Op dagen dat het vrijwel windstil is kan dit leiden tot een invasie van luchtballonnen.

Sail 2015

Sinds 1975 vindt in Amsterdam elke 5 jaar Sail plaats. Vanuit de hele wereld komen grote zeilschepen, zogenaamde Tall sailing ships, naar Amsterdam. Het zijn veelal opleidingsschepen. De schepen komen via het Noordzeekanaal naar Amsterdam en leggen aan op het IJ in het centrum van Amsterdam. Het vijfjaarlijks evenement wordt door 1,5 miljoen mensen bezocht. Bijna een week lang is er een grote file van boten op het IJ en het noordzeekanaal.

Heiligdomsvaart Maastricht 2004

Een Heiligdomsvaart is een reis naar een bepaald heiligdom, waarbij aan de pelgrims de relieken van de plaatselijke Heiligen worden getoond en vindt plaats om de 7 jaar. Ook kunnen de relieken getoond worden van Heiligen uit de omgeving. In de heiligdomsvaart van Maastricht worden ook de relieken van de heilige Sint Gerlachus getoond. De verwijzing van het jaartal ‘2005’ in de titel van onderstaande film is niet correct, moet zijn ‘2004’.

Kermis in Mheer 1921

Een film uit 1921, uiteraard niet door mij opgenomen, van een eeuwen oude traditie van een kermis in de zuid Limburgse dorpen, in dit geval het dorp Mheer. Het katholieke geloof kent een aantal tradities. Een er van is de jaarlijkse processie, in de volksmond genoemd de ‘Broonk’. In deze ‘Broonk’ wordt het allerheiligste, een relikwie van de patronaatheilige van het dorp,  door de straten van het dorp gedragen. Aan de processie nemen oud en jong deel, wordt gebeden en wordt door de plaatselijke harmonie processie-marsen gespeeld. Na de processie werd er feest gevierd en begint de kermis. In de late middeleeuwen werden schuttersgilden opgericht voor het bewaken van de orde en veiligheid van de bevolking. Zij beschermde de inwoners van hun stad of dorp tegen rondtrekkende rovers en hielpen bij calamiteiten en bij het blussen van branden. In de Napoleontische tijd werden de schutterij-verenigingen opgericht. De schutterij had tevens als taak om geloofsuitingen waaronder een processie in alle rust te laten plaatsvinden. De ‘Bielemennekes’, een belangrijke functie in de schutterij, maakte de te lopen processie-route vrij van obstakels zodat de processie ongestoord kon plaatsvinden. Het traditioneel ‘Paolke Hauwe’ stamt uit die periode. Tot op de dag van vandaag gaat de schutterij op de dinsdag na de kermis de route van de processie na. Dorpsbewoners plaatsen dan langs deze route op diverse plaatsen een paal die door de ‘Bielemennekes’ moet worden omgehakt. Het zogenaamde ‘Paolke Hauwe’. Aan elke paal zit een fles schnaps (sterke drank) voor de leden van de schutterij ter beloning van het beschermen van de processie. Veel dorpsgenoten trekken met de schutterij mee en er wordt de ‘Cramignon’ gedanst, een reidans waarbij men hand aan hand in een lange rij door het dorp danst.