Camper reizen

Algemeen

In 2018 heb ik besloten om te stoppen met werken, mijn verlof op te nemen en vervroegd met pensioen te gaan. Tijd voor ons zelf en om Europa te verkennen. De Camperreis in West Canada heeft ons op het spoor gezet om dit te doen met een camper. De eerste drie reizen met de camper was om alles uit te proberen. Niet alleen om de camper te leren kennen maar ook om een beter gevoel te krijgen hoe een dergelijke camperreis het beste voorbereid en georganiseerd kan worden. In het voorjaar van 2019 is de camper op een aantal punten aangepast en zijn we gestart met een aantal serieuze reizen.

2021 Nog altijd COVID-19

Ook in 2021 heerst nog altijd het COVID-19 virus. We zijn in het voorjaar gevaccineerd, maar er zijn nog veel reisbeperkingen en de nodige gedragsregels van toepassing. Zoals thuisblijven bij klachten en je laten testen, anderhalve meter afstand houden, hoesten en niezen in de ellebogen en regelmatig de handen ontsmetten. We houden onze contacten beperkt en zoeken niet de grote menigte op. Gelukkig gaat het virus aan ons voorbij. Omdat we niet weten waar het naar toe gaat met het COVID-19 virus besluiten we om dit jaar vooral in Nederland te blijven. Er zijn nog zoveel mooie en interessante plaatsen en bezienswaardigheden in Nederland die we graag willen bezoeken. In het voorjaar bezoeken we de Biesbosch en een aantal vestingsteden die Nederland rijk is. We brengen een bezoek aan Noord Holland en bereiden een vakantie met onze kinderen en kleinkinderen voor in Zuid-West Friesland. In de zomermaanden worden corona maatregelen versoepeld en krijgen we weer meer bewegingsruimte. In september brengen we nog een bezoek aan de Jura in Frankrijk.

Nationaal Park De Biesbosch (2021)

Het nationaal Park De Biesbosch is gelegen waar de Merwede en Maas bij elkaar komen en via het Hollandsdiep en het Haringvliet 125 km verder in de Noordzee stroomt. Kenmerkend is dat het een zoetwatergetijdengebied is. Het getijde van de Noordzee werkt door naar het binnenland waardoor het waterniveau in de Biesbosch sterk meebeweegt. Door deze waterbeweging zet zich slib af dat een positieve invloed heeft op de flora en fauna in het tijdengebied. Bekende vegetatie in het gebied is het hoog opgroeiend gewas, de zogenaamde biezen en door een verdere opslibbing vormde zich riet en wilgenbos. Zo ontstonden er rietgorzen en grienden. Het is een van de vele natuurgebieden in Nederland die mede door menselijke activiteiten in de loop van honderden jaren is gecreëerd. Eeuwen geleden is het gebied ontgonnen door de aanleg van dijken en wallen. De mensen woonden destijds op de hoger gelegen oeverwallen en donken. De biezen, het riet en de wilgen hadden destijds en nu nog een brede toepassing (manden, rieten daken, biezen matten, waterzuivering, tuinschermen). Hierdoor werd het gebied honderden jaren geleden al commercieel gebruikt door het rooien van biezen, riet en wilgen. Een goed water- en milieubeheer heeft de laatste decennia een positief effect gehad op de fauna. Het vis-areaal heeft zich sterk uitgebreid maar ook de vogelsoorten zijn enorm toegenomen, zelfs de zeldzame blauwborst en cetti’s zanger kunnen in voorjaar gespot worden.

Omgeving Steenbergen (2021)

 

Nederlandse vestingen en stellingen

Wisten jullie dat Nederland naast de ruim 700 kastelen ook beschikt over honderden oude restanten van forten, vestingen en stellingen, waarvan een groot deel gerestaureerd is. Zij dienden allen om het land met hun steden en inwoners te beschermen tegen vijanden. Zeer uniek voor Nederland zijn de Waterlinies. Nergens in de wereld is deze verdedigingsmethode toegepast zoals deze in de 16e eeuw zijn bedacht. Het water werd als wapen gebruikt, niet alleen in grachten rondom kastelen en steden maar ook door grote gebieden met opzet onder water te laten lopen (inundatie genoemd) om oprukkende vijanden tegen te houden. Vanuit de lucht gezien krijg je een beter beeld hoe de Waterlinies zijn ingericht en hoe uitgestrekt deze zijn. De onder water gezette gebieden hadden een breedte tot wel 5 km en een totale lengte van aaneengesloten linies tot wel 85 km. De belangrijkste waterlinies zijn: de Oude Hollandse Waterlinie; de Nieuwe Hollandse Waterlinie; Zuiderwaterlinie; de Stelling van Amsterdam; de Grebbelinie; de IJssellinie en de Friese Waterlinie.

 

Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevesteijn en Fort Vuren

De vestingwerken en stellingen van Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevesteijn en Fort Vuren maakten allen tot het laatst onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die tot 1940 nog in gebruik is geweest. De oude vestingstad Gorinchem, gelegen in Zuid Holland aan de Merwede, is altijd een zwaar bevochten stad geweest dat in haar oude bestaan zich moest verzetten tegen vijanden en indringers. De verdedigingswerken zijn gebouwd eind 13e eeuw en de nodige keren uitgebreid en verbeterd. In de 17e eeuw maakte de stad onderdeel uit van de Oude Hollandse Waterlinie en 1815 werd de vestingwerken onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Woudrichem, ontstaan in de 9e eeuw, is gelegen aan de monding van de Bergsche (Afgedamde) Maas. Woudrichem maakte in de 14e eeuw deel uit van het Land van Altena. Door de strategische ligging werd de stad regelmatig belegerd. In de 14e eeuw werd begonnen met de bouw van een stadsmuur en in de 16e eeuw werd een vestinggordel rondom de stad gebouwd. In 1814 werd de vestingstad Woudrichem onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Slot Loevesteijn is gelegen aan de Waal ten oosten van Woudrichem. Om vanuit Woudrichem naar Slot Loevesteijn te gaan moet men eerst de Afgedamde Maas over. De naam van Slot Loevesteijn komt naar alle waarschijnlijkheid van de samenvoeging van de naam van “Dirc Loef” de bouwer van het slot en het “Stenen huis”. Het slot heeft een rijke geschiedenis, te veel om hier te beschrijven. Belangrijk is wel om te vermelden dat het slot in de 17e eeuw dienst heeft gedaan als Staatsgevangenis. In 1619 werd Hugo de Groot ter eeuwige gevangenisse veroordeeld en werd hij opgesloten in Slot Loevesteijn. Met hulp van zijn vrouw Maria Reigersberch, die samen met haar kinderen woonde in Slot Loevensteijn en meer bewegingsruimte hadden, is Hugo de Groot op 22 maart 1621 in een boekenkist uit de gevangenis weten te ontsnappen. Ook slot Loevesteijn werd in 1815 onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Fort Vuren is een van de meest recente vestigingen. Fort Vuren werd in 1844 gebouwd aan de Waaldijk in Vuren ter bescherming van Gorichem. Fort Vuren had ook een functie in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 

Vestingstad Heusden

De oude vestingstad Heusden, gelegen aan de Maas en de Bergsche Maas in Noord Brabant,  is in zijn gehele oude glorie gerestaureerd, men is gestart in 1968 en het heeft 20 jaar geduurd. De eerste naamsvermelding Heusden dateert uit de 8e eeuw. In de 16e eeuw werden de vestingwerken volgens het Oud-Nederlandse vestingstelsel aangelegd. In de 18e eeuw werd de vesting verbeterd en aangepast aan het Nieuw Nederlands Vestingstelsel. In 1815 maakte de vesting Heusden onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie. Het oude stadshuis van Heusden werd gezien als het mooiste stadshuis van Nederland. Jammer genoeg heeft het de Tweede Wereldoorlog niet doorstaan. Samen met vele andere historische gebouwen is het stadhuis door de Duitse bezetters opgeblazen.

 

Fort De Roovere

Fort De Roovere gelegen in Halsteren is een oud verdedigingswerk uit de 17e eeuw en maakte onderdeel uit van de West Brabantse Waterlinie. In een gracht is in 2020 een loopgraafbrug, de zogenaamde Mozesbrug, aangelegd. Binnen het gerestaureerde verdedigingswerk is in 2017 een uitzichttoren met bijzondere architectuur gebouwd. De toren is genoemd naar de eerste commandant van het fort Pompejus de Roovere.

 

Fort Rammekens

Fort Rammekens dateert uit de 16e eeuw en is gelegen aan de Westerschelde ten oosten van Vlissingen. Tot de Franse tijd 18e eeuw stond het fort half in de Westerschelde. Het Fort heeft een belangrijke rol gespeeld in de tachtigjarige oorlog. In de 18e eeuw is de binnenplaats van het fort ingericht als hospitaal voor de zieke bemanningsleden van de Verenigde Oostindische Compagnie.

West Friesland

West Friesland is de regio in de Provincie Noord Holland dat omsloten is door de Westfriese Omringdijk. In het dorp Rustenburg zijn drie strijkmolens gelegen. Deze strijkmolens en de museummolen aan de Noordervaart zijn gelegen in de droogmakerij Schermer. De strijkmolen heeft als functie om het water van de lagergelegen boezem te verplaatsen naar de hoger gelegen boezem dat het water afvoert naar het IJsselmeer. Het water dat met een vijzel een beperkte hoogte naar boven wordt gebracht wordt strijken genoemd, vandaar de naam strijkmolens.

Op een druilige dag rijden we door het West Friese landschap en zijn wij zo vrij om de bewoonster van de strijkmolen I in Rustenburg aan te spreken. De molen is niet te bezichtigen maar toch worden we door de bewoonster rondgeleid en kregen we tekst en uitleg. De bewoonster is geboren in de molen en heeft haar hele leven in de molen gewoond. Jammer genoeg moet zij voor 2 jaar ergens anders gaan wonen omdat de molen gerestaureerd wordt. In 1941 zijn de lager en hoger gelegen boezem samengevoegd waardoor de strijkmolens overbodig werden. De Schermer Molens Stichting is eigenaar van onder anderen de Molens in Rustenburg en heeft het beleid om al haar molens volledig te restaureren inclusief het binnenwerk waardoor de molens weer hun oorspronkelijk functie zouden kunnen vervullen.

De stad Hoorn is eveneens gelegen in West Friesland aan het Markermeer. Volgens een oud West Friese legende stamt Hoorn uit de vroege 8e eeuw en is gesticht door Friese adel. In de middeleeuwen werd Hoorn regelmatig overstroomd door de Zuiderzee, nu het Markermeer. Van de 14e tot de 16e eeuw kende Hoorn een sterke bloeiperiode. De hoofdtoren, gebouwd in 15e eeuw, is een van de laatste overgebleven verdedigingswerken. Daarnaast kent de binnenstad nog veel historische gebouwen uit 16e en 17e eeuw, waaronder De Waag, en Statencollege.

 

Friesland

In het voorjaar van 2021 bezoeken we een aantal plaatsen in Friesland, het IJsselmeer en het Sneekermeer, dit ter voorbereiding van onze vijf jaarlijkse vakantie met kinderen en kleinkinderen. Maken een aantal afspraken en bekijken de plaatsen die we tijdens de vakantie met de kinderen en kleinkinderen willen bezoeken. Er zijn een drietal video’s van dit bezoek geplaatst. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in wat zoal te beleven valt in de provincie Friesland met de vele meren, kanalen, rivieren en sloten.

 

 

Een boottrip op de Friese meren

In de zomer van 2021 hebben we gedurende één week met de kinderen en kleinkinderen een boottrip gemaakt over de meren, kanalen en vaarten in Zuid-West Friesland.

Voor het ontstaan van dit gebied moeten we teruggaan naar de laatste ijstijd (700 jaar voor Christus) In deze periode vormde zich zand en klei afzettingen en er ontstonden grote moerasgebieden. In de loop van honderden jaren ontstond een groot veengebied, humusachtige grond van afgestorven planten uit moerassen in een zuurstofarme omgeving. Op deze veengronden ook wel “sedentaat” genoemd ontstonden natte weidegebieden met meren. De vier aaneengeschakelde meren Heegermeer, Fluessen, De Holken en Morra, ten zuid westen van Sneek, is ontstaan uit een lang gerekt gletsjerdal in de voorlaatste ijstijd (Saalien). Gedroogde veengrond (zogenaamde turf) werden door de bewoners als brandstof gebruikt. Het was een nat moerassig gebied waartegen de bewoners zicht moesten beschermen. De bewoners woonden op de hoger gelegen klei- een zandplaatsen, terpen genaamd. Het veen werd op diverse plekken afgegraven, werd gedroogd en gebruikt als brandstof. Om zich verder te beschermen tegen het wassende water en het kunnen gebruiken van de veengronden voor agrarische doeleinden werden kanalen, vaarten en sloten gegraven. Zo ontstond in de loop van honderden jaren het huidige gebied met de vele ondiepe meren, kanalen, vaarten en sloten. Zuid-West Friesland is zomers een geliefd gebied voor de waterzeilsport en waterrecreanten. Het s ’winters wanneer de meren, kanalen en vaarten zijn dicht gevroren is het een domein voor de schaatsliefhebbers. De bekende Elfstedentocht loopt voor een groot gedeelte door Zuid-West Friesland. Het varen over de Zuid-West Friese wateren is een hele belevenis. Het geeft je een vrij gevoel in het weidse waterlandschap met een bijzonder natuur en een gebied rijk aan cultuurhistorische plaatsen.

We starten met een bezoek aan de Orchideeënhoeve in Luttelgeest op circa 10 km afstand van de jachthaven De Brekken in Lemmer, waar we s ’middags inschepen op de jachtkruiser de CETO. Een mooie boot verzien van alle gemakken, 4 slaaphutten met 2 toiletten en 2 douches. We starten onze boottrip en varen naar het middeleeuwse vestingstadje Sloten, waar we in de jachthaven overnachten. Vroeg in de ochtend vertrekken wij via het Slotergat, het Slotermeer, Woudsend en het Heegermeer naar Heeg. Van oorsprong een klein waterdorp, nu een drukbezochte waterrecreatieplaats. We vervolgen onze vaart over het Heegermeer en de Fluessen naar het westen en overnachten op een van de vele Marrekrite plaatsen. De volgende dag worden we verrast door een weeromslag, veel regen en storm. We waren voornemens om via plaatsen Ijlst en Sneek naar het Sneekermeer te varen. Onze vaarervaring waren niet zo groot om bij storm door de smalle kanalen en vaarten door Sneek te varen. Het plan werd aangepast en we varen via de grotere kanalen (Johan Frisokanaal, Jeltsleat, Pr. Margrietkanaal, Westerbregesleat, Sanepoel en het Modderige Geau) naar het Sneekermeer. We verblijven 2 nachten in de jachthaven Kaap Hoorn in Terherne. Terherne is onder andere bekend als Kameleon dorp en de verfilming van een kinderboekenserie “De Kameleon”, een Friese familie met de tweeling Hielke en Sietse. Met de kleinkinderen bezoeken we het “Kameleon avonturen eiland”, voor groot en klein een prachtige belevenis. Vanuit Terherne vervolgen wij onze boottrip via de poelen ten zuid-oosten van Terherne, de Goaiingaryster Puollen en de Noarder Alde Wei naar de Marrekrite “Broek” tegenover de Joustersluis. Later in de middag wagen we een poging om Joure te bezoeken via de Jouster Sylroede, maar er was nergens meer een ligplaats te vinden voor onze toch wat te grote boot. We keren terug door de Joustersluis en varen via Alde Wei (oude weg) naar Langweer waar we 2 nachten doorbrengen. S ’avonds bezoeken we met z’n allen het circus dat plaatselijk is neergestreken. Na 6 dagen op de Friese wateren te hebben gevaren zit onze boottrip er bijna op. We besluiten om onze laatste nacht door te brengen in de jachthaven De Brekken. Via De Kufurd en de Grote Brekken varen we terug naar de jachthaven De Brekken. We genieten nog van een mooie zonsondergang en brengen onze laatste nacht van deze prachtige boottrip door op de boot de CETO.

 

 

Tonnoy sur Moselle

Onderweg naar de Jura overnachten we in de plaats Tonnoy sur Moselle een kleine plaats ten zuiden van Nancy. De plaats Tonnoy is niet bijzonder maar de omgeving is zeer mooi. Langs de Moezel liggen vele meren waar vis in wordt gekweekt. Het is mooi wandel gebied.oorbeeldtekst

 

 

Cimetière EPINAL

Een Amerikaanse militaire begraafplaats in de Vogezen waar 5255 soldaten zijn begraven die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. De begraafplaats is gelegen in de gemeente Dinozé aan de Moezel-vallei. Er zijn 424 kruizen van vermiste soldaten geplaatst.

 

 

Jura Frankrijk

Het Jura gebergte is gelegen aan weerszijde van de grens tussen Frankrijk en Zwitserland. Aan de westzijde verloopt het Jura gebergte terrasvormig, terwijl aan de oostzijde zich hoge steile wanden bevinden. De naam Jura is de Latijnse naam voor “bos”. Het is een mooi maar zwaar wandelgebied. Veel rotsen met grote hoogte verschillen. Rondom de meren is het landschap iets vlakker. Onze eerste stopplaats is aan Lac de Narlay. Van hieruit maken we een prachtige wandeling langs de vier meren Lac De Narlay, Lac Le Petit Maclu, Lac Le Grand Maclu en Lac de la Motte ou d’llay. Omdat het een redelijke vlakke wandeling is brengen we nog een bezoek aan Cascade du Saut du Girard, gelegen in bovenstrooms gedeelte van de rivier Le Hérisson. Later maken we nog een wandeling door het dal van Le Hérisson vanuit westelijke richting en bezoeken Cascade Hérisson, Le Gour Bleu en Cascade du Saut de la Forge. Een wat zwaardere wandeling met veel hoogteverschillen. We vervolgen onze weg en gaan via Point de vue du Regardoir gelegen aan Lac de Vouglans (een groot stuwmeer) richting Rochefort een kleine gehucht bij de plaats Saint-Claude. Na een tweetal dagen het iets rustiger te hebben gedaan en hersteld zijn van de zware wandelingen reizen we verder van naar Champfromier. Hier maken we een zeer zware maar mooie wandeling waar via een most Forest een steile helling afdalen naar het dal La Valserine. Bij overmaat van ramp verlopen wij ons ook nog waardoor de weg terug naar de camperplaats een hele zware beproeving wordt.

 

 

Het meer van Annecy

Na de Jura te hebben bezocht zijn we doorgereisd naar het meer van Annecy. Het meer is ontstaan in laatste ijstijd ruim 16.000 jaar voor Christus en werd gevormd door het smeltwater van de gletsjers in de Alpen. Het meer staat bekend als een zeer aantrekkelijk toeristisch gebied. Aan te bevelen is om een fietstocht te maken rondom het meer, wel wordt geadviseerd om de tocht rondom het meer met de klok mee te fietsen. Trek hier een hele dag voor uit en bezoek daarbij de twee natuurreservaten en Chateau de Menthon-Saint-Bernard. Voor een bezoek van de stad Annecy kun je ook een hele dag uittrekken. De stad heeft vele bezienswaardigheden. Het Palais de I’Isle, een voormalige gevangenis, gelegen op een eiland in de rivier Le Thiou is het meest bekende en meest gefotografeerde monument.

2020 COVID-19

In het jaar 2020 wordt geschiedenis geschreven. Het jaar van een zware pandemie COVID-19. Landen gaan geheel of gedeeltelijk in een Lockdown. Vanaf begin maart is reizen vrijwel niet meer mogelijk. Veel landen hebben hun grenzen gesloten. In juni worden de regels wat soepeler en kunnen we ons weer iets meer bewegen. Voor ons betekende dat de geplande reis in het voorjaar van 2020 naar Zuid Engeland en Ierland gecanceld moest worden. De reeds gereserveerde en betaalde tickets voor de overtochten van Calais-Dover (v.v.) en Fishgaurd-Rosslare (v.v.) zijn met vouchers voor 2021 zeker gesteld. Ondanks de pandemie COVID-19 hebben we toch nog redelijk wat kunnen ondernemen en hebben we anders ingevuld dan we hadden gepland. Tot half juni hebben we veel gefietst en gewandeld in onze eigen woonomgeving. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat het Heuvelland in Zuid Limburg ons veel heeft te bieden. In de periode van half juni tot oktober hebben we alleen gereisd in Nederland en Frankrijk.

De Veluwe (2020)

Na de beëindiging van de eerste lockdown hebben we half juni een korte reis gemaakt naar De Veluwe. De Veluwe, groot circa 1000 vierkante kilometer, is niet een duidelijk afgeschermd gebied. Ruim 90 % van de Veluwe is aangewezen als natuurgebied. Bekende gebieden in de Veluwe zijn het Kroondomein Het Loo, het Paleispark Het Loo, het Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Nationaal Park Veluwezoom. In het Nationaal Park De Hoge Veluwe bevindt zich het Kröller-Müller Museum. De Veluwe is ontstaan in de voorlaatste ijstijd (Saalien) ruim 150.000 jaar geleden.  De Veluwe kenmerkt zich met heide, vennen, beken, bossen en zandvlaktes, deze laatste zijn ontstaan door zandverstuivingen. Van half augustus tot half september ligt er in de heide gebieden een paarse deken over het landschap.

À Vélo le long de la Loire ALGEMEEN (2020)

De adel in Europa bestaat al vanuit de Karolingische tijd rond het begin van de jaartelling. In de 12e eeuw werd de adel een werkelijk gesloten kaste, waarbij de edelen hun aanzien en voorrechten beschermde. Alleen de koning kon een niet edelman tot de adel verheffen. Laat in de 18e eeuw tijdens Franse revolutie werd de bescherming van de adel in Frankrijk opgeheven. De Loire-streek was van het begin van de jaartelling al een rijk adellijk gebied met tientallen kastelen. Na de overwinning van de Fransen op de Engelsen door Jeanne d’Arc in de 15e eeuw was de streek zeer geliefd bij de adel van Frankrijk. Er werden in die periode veel kastelen bijgebouwd. Het waren geen burchten maar woonkastelen waar de adel met hun kastelen en inrichting hun aanzien, rijkdom en bezittingen aan de bevolking toonde. Vele van deze kastelen zijn bewaard gebleven.

À Vélo le long de la Loire DEEL 1 (2020)

Nadat door de Franse overheid Frankrijk werd open gesteld en weer vrij gereisd kon worden zijn we begin juli gestart met een fietsvakantie “Fietsen langs de Loire” (À Vélo le long de la Loire). Ondanks de nodige beperkingen en het mijden van drukke plaatsen was het een prachtige reis. Het was zelf zeer aangenaam, geen drukke campingplaatsen en drukke steden.

Via de route langs de Maas rijden we naar het zuiden richting de Loire. Voordat we aan de fietsroute langs de Loire beginnen bezoeken we eerst Château Guédelon in Treingy. Château Guédelon is een bouwproject waar een burcht wordt gebouwd op basis van een ontwerp uit de 13e eeuw. De gehele bouw vindt plaats met middeleeuwse technieken, gereedschappen en materialen. Het begint al met de zoektocht naar de juiste locatie. De benodigde natuurlijke grondstoffen moeten uit de directe omgeving komen om het transport tot een minimum te beperken. Het is zeker de moeite waard om dit project te bezoeken. Er is een informatiecentrum met uitgebreide informatie over het bouwproject, ook geven de ambachtslieden tijdens hun werkzaamheden de nodige informatie.

 

De fietsroute start in de plaats Gien aan de Loire, gelegen 150 km ten zuiden van Parijs. De eerste fietstocht gaat naar Briare waar we het aquaduct over de Loire en een plaatselijke markt bezoeken. We vervolgen onze weg langs diverse kanalen en sluizen.

 

De volgende dag staat gepland een fietsroute naar het Château Sully sur Loire van eind 14e eeuw. Jeanne d’Arc heeft korte tijd in Château Sully sur Loire in ballingschap gezeten in opdracht van koning Karel VII. Vrij snel na haar ontsnapping uit het kasteel werd zij in 1430 door de Bourgondiërs gevangengenomen. Een jaar later werd ze berecht en stierf ze op de brandstapel in Rouen. Vanuit Sully sur Loire zijn we doorgefietst naar Saint-Benoît-sur-Loire waar we een bezoek hebben gebracht aan de Abdij van Fleury.

 

Sancerre is een bekend wijndorp aan de Loire. De wijn uit deze regio behoort tot de beste witte wijnen van de Sauvignon druif. 

 

Een aanrader is de fietsroute over de jachtpaden van Canal d’ Orléans. Het kanaal dat in de 17e eeuw is aangelegd verbindt de Loire bij Orléans met het kanaal van Briare en de rivier de Loing. Het kanaal is 80 km lang en heeft 27 sluizen. Vanaf 1954 is het kanaal niet meer in gebruik voor de scheepsvaart, wel wordt het kanaal met sluizen nog goed onderhouden. Aansluitend aan een fietstocht over de jachtpaden is een bezoek gebracht aan OrléansOrléans is een prachtige statige stad met de indrukwekkende kathedraal Cathédrale Sainte-Croix uit de 13e eeuw en het oude stadhuis Hôtel Groslot. Op de Place du Martoi vindt u het bekende ruiterstandbeeld van Jeanne d’Arc. Op enkele kilometers ten zuiden van de campingplaats bevindt zich een mooie botanische tuin Parc Floral de la Source

 

De volgende dag bezoeken we Château Villesavin in Tour-en-Sologne. Het is meer een landhuis uit de 16e eeuw in renaissancestijl en is gebouwd door Jean le Breton, de Heer van Villandry financieel secretaris van koning Francois I. Bijzonder aan dit kasteel is de kapel met mooie fresco’s op plafond en muren. In die periode verliep de communicatie met postduiven, die hun onderkomen hadden in een speciale duiventil. Het bezit van een grote duiventil met enkele honderden holes was een koninklijke privilege en een statussymbool van de adel. De duiventil is in 2019 geheel gerestaureerd. 

 

Château Cheverny uit de 17e eeuw is een van de weinige kastelen dat opengesteld is voor publiek en bewoond wordt door de eigenaar, afstammeling van de Henri Huraults, luitenant-generaal en opdrachtgever voor de bouw van het kasteel.

À Vélo le long de la Loire DEEL 2 (2020)

We bezoeken Château du Clos Lucé in Amboise dat de laatste drie levensjaren bewoond werd door Leonardo da Vinci. Koning Karel VIII heeft in 1516 het landgoed ter beschikking gesteld aan Leonardo da Vinci die op 2 mei 1519 ter plaatse is gestorven. Leonardo da Vinci heeft in Château du Clos Lucé na zijn sterven drie meesterwerken achter gelaten: De Mona LisaSint Anna in drieën en Johannes de Doper

Château Chenonceau behoort tot de mooiste kastelen van de Loire-streek en is gebouwd over de rivier de Cher. Het wordt ook Château des Dames, het kasteel van de Dames van adel genoemd. Koning Hendrik de II schonk het aan zijn maîtresse Diane de Poitiers. De voorouders van Diane de Poitiers is Bertrand V de la Tour graaf van Auvergne.  Het huidige kasteel is door Thomas Bohier in de 16e eeuw gebouwd waarvoor de Burcht van de familie Marques werd afgebroken. De toren van de oude burcht voor het huidige kasteel is blijven staan. 

Château de Amboise kent een rijke geschiedenis van bewoners van het Franse koninklijke huis. De oorsprong is een stenen vestiging uit de 11e eeuw met een ideaal uitkijk over de Loire. 

Château Chambord uit de 16e eeuw is het grootste kasteel dat aan de Loire is gelegen in het natuurgebied Réserve Nationale de Chasse de Chambord. Het kasteel, dat 365 torens en 440 kamers telt, gelegen is op een landgoed van 5500 hectare is alleen als jachtslot gebruikt. Door de ligging van het kasteel ver van de bewoonde wereld is het nooit gebruikt voor permanente bewoning. Het kasteel is gebouwd in opdracht van koning Frans I van Frankrijk. 

Tijdens een fietstocht ten oosten van de stad Angers passeren wij het dorpje La Bohalle met de Chapelle de la Salette. Abbé Tranchant (abt) liet de Kapel bouwen na een bedevaart naar La Salette uit dankbaarheid aan zijn genezing. Bij het plaatsje La Daguenière nemen we een fietsveer over de L’Authion richting Trélazé. 

Het Château d’Angers uit de 13e eeuw beschikt over 17 grote massieve torens. Het kasteel heeft een rijke koninklijke geschiedenis tot aan het Engels koningshuis Plantagenêt toe en heeft een tijd dienst gedaan als militaire academie. 

Het gebied tussen het eiland Île de Noirmoutier en het vaste land is vergelijkbaar met de Waddenzee. Tijdens eb komt de zeebodem vrij maar ook een passage dat het eiland Île de Noirmoutier verbindt met het vaste land, de zogenaamde “Le Passage du Gois sur Île de Noirmoutier”. Het is een hele belevenis om deze oversteek met de fiets te maken, zorg wel dat je op tijd terug bent op het vaste land of op Île de Noirmoutier. De lokale bevolking gaat tijdens eb op de zeebodem op zoek naar kokkels, mosselen en oesters. Ze parkeren hun auto naast de passage op de zeebodem en gaan een aantal uren op zoek naar de schelpdieren. Ga er niet vanuit dat je alleen bent. 

De terugweg naar huis verloopt via Normandië en een bezoek aan Le Mont-Saint-Michel mag hier niet aan ontbreken. Ook bezoeken we nog kort de Duitse militaire begraafplaats Cimetière militaire Allemand de La Cambe en Omaba Beach met de bekende Amerikaans militaire begraafplaats Cimetière Américain en Normandie.

Een bezoek aan de Loire-streek is zeer zeker een aanrader, wel moet je de reis goed voorbereiden en duidelijke keuzes maken welke kastelen en bezienswaardigheden je wilt bezoeken. Zou je dit niet doen dan kan je verblijf wel eens heel lang worden.

Obersteinbach (2020)

OBERSTEINBACH in het noorden van de Elzas is voor ons een geliefde plek waar we vaker zijn geweest en ook nog regelmatig zullen terugkeren. Het is een prachtig mooi gebied om te wandelen, tot rust te komen en te genieten van de speciale streekgerechten. Houdt er wel rekening mee dat buiten het toeristenseizoen de horeca maar beperkt open is. Een andere reden dat we graag naar Obersteinbach afreizen is om Karin en Marcel te bezoeken. Zij wonen in Obersteinbach, direct aan de voet van de ruïne Château du Petit Arnsbourg, en exploiteren daar een Bed and Breakfest, genaamd Chambres d’Hotes Petit Arnsbourg. Tijdens onze wandelingen in 2020 passeren we vier ruïnes.

CHÂTEAU DU PETIT ARNSBOURG werd voor het eerst vermeld in 1335, toen de broers van Wasigenstein het kasteel ontvingen van de abdij van Weißenburg als een leengoed. In die tijd diende het als een puur herenhuis. Rond het jaar 1485 kregen de graven van Zweibrücken-Bitsch het kasteel. Onder hun bewind wordt de Kleine Arnsburg herbouwd en uitgebreid. Tijdens de Dertigjarige Oorlog is het kasteel verwoest en nooit herbouwd. Vanaf de ruïnes genieten we van een prachtig uitzicht op Obersteinbach.

CHÂTEAU WASIGENSTEIN is gebouwd op twee, door een opening gescheiden, hoge rotsen. De oostelijke rots draagt het oude kasteel, ook wel “Groot Wasigenstein” genoemd, de westelijke rots het nieuwe kasteel “Klein Wasigenstein”. Documenten tonen aan dat de broers van Wasigenstein in 1270 het kasteel bezaten. Wasigenstein werd diverse malen belegerd en zwaar verwoest. Aan het einde van de 19e eeuw werd de Wasigenstein geclassificeerd als een historisch monument en kwam het in het bezit van de staat. Wasigenstein wordt beschouwd als het toneel van het Nevelingenlied  “Nibelungenlied”. Het Nibelungenlied is een middelhoogduits heldenepos uit de 13e eeuw, bestaande uit ongeveer 2300 strofen, waarin de ondergang van het huis der Bourgondiërs wordt beschreven.

CHÂTEAU SCHŒNECK is een van de mooiste kasteelruïnes in de Elzas, het ligt op 380 meter hoogte op de Schönecker Schloßberg in het Winecker Tal. Het kasteel werd waarschijnlijk in de eerste helft van de 13e eeuw gebouwd in dienst van de Hohenstaufen. Rudolf von Habsburg had het kasteel, dat werd gevreesd als een rover-riddernest, verwoest in 1280, en werd in de eeuwen daarna verbouwd en gebruikt als fort. Met zijn sterke muren overleefde het kasteel de Dertigjarige Oorlog en diende als een toevluchtsoord voor de omringende bevolking. Aan het einde van de 17e eeuw verwoestten de troepen van de Franse generaal Montclar het kasteel volledig. Schœneck werd nooit herbouwd en viel in verval. In 1820 werden de ruïne en het omliggende bos eigendom van de industriële familie Dietrich.

CHÂTEAU DE LUETZELHARDT werd gebouwd in de 12e eeuw door de Heren van Lützelhardt en werd vermeld als “Castrum Lüzelnhart” in een beschrijving van het klooster Stürzelbronn. Geschillen tussen de heren en de omringende bevolking waren de redenen dat in 1397 de troepen van Straatsburg het kasteel platbrandden, waarna het werd herbouwd. Het kasteel bleef ondanks veel conflicten bewoond. Al in 1600 wordt Lützelhardt een ruïne genoemd en is volledig verwoest tijdens de Dertigjarige Oorlog. Aan het einde van de 19e eeuw is de ruïne geclassificeerd als een klassiek, beschermd monument. Vandaag de dag is Lutzelhardt eigendom van de Franse staat.

Alsace Obersteinbach (2019)

Een korte trip van vier dagen naar het noorden van de Elzas. Met vier personen reizen we af naar Obersteinbach in de Elzas. We maken een tussenstop in Schweich, ten oosten van Trier, maken een stevige wandeling en zetten onze reis voort naar Obersteinbach. Obersteinbach is een klein dorp in het noorden van de Elzas. Een bosrijk wandel gebied met veel kasteelruïnes uit de 12e tot de 15e eeuw, waarvan we er drie bezoeken. Château Petit ArnsbourgChâteau WasigensteinChâteau Fleckenstein. Château Fleckenstein werd in 1898 een monument en in 1919 werd de ruïne staatsbezit. Het kasteel werd diverse malen gerenoveerd (1870, 1908 en in 1958). Fleckenstein staat op een zandstenen rots op 338 meter hoogte. Het kasteel had een hoogte van 30 meter, een lengte van 90 meter en een breedte variërend tussen de 10 en 15 meter. Kasteel Fleckenstein is origineel gebouwd in de romaanse stijl en heeft de vorm van een boot. Het kasteel had een systeem dat het water opving en dat naar de bovenste verdiepingen bracht. De ruïne is momenteel staatsbezit en geopend voor bezoekers. Zoals de namen van de kastelen aangeven is dit deel van de Elzas een voormalig Duits gebied geweest. De oudere inwoners in dit gedeelte van de Elzas spreken ook Duits.

De Balkan (2019)

De eerste grote reis die we met de camper maken is naar de Balkan. Met een aantal tussenstops in Regensburg, Wenen en in Servië komen we aan in Noord Macedonië. Voor de opsplitsing was Noord Macedonië onderdeel van het voormalige Joegoslavië. We bezoeken de landen Noord Macedonië, Albanië, Montenegro, Bosnië Herzegovina, Kroatië en Slovenië. Op de terugreis maken we nog een tussen stop in Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk.

Noord Macedonië, Albanië, Montenegro, Kroatië en Bosnië Herzegovina.

Op onze tussenstop in Regensburg bezoeken we het monument Walhalla dat gelegen is langs de Donau. Aan Wenen kunnen we niet voorbij gaan. We overnachten midden in de stad en bezoeken kort ‘Schloss Schönbrunn‘. In Noord Macedonië verblijven we 5 dagen bij kennissen die een visrestaurant exploiteren in Trpejca (Strapésja) gelegen aan het meer van Ohrid. De ligging van het dorp aan het water is adembenemend. Trpejca is gelegen in het Nationaal park Galičica met een heel specifieke vegetatie. Het meer van Ohrid wordt gevoed door bronwater afkomstig uit de omliggende bergen en stroomt via een bronmeertje bij Saint Naum, gelegen ten zuiden van Trpejca, in het meer van Ohrid.

Na vijf dagen vervolgen we onze weg naar het zuiden door Albanië en rijden we lang het meer van Ohrid via Tirana richting het meer van Shkodër. Albanië stond niet op onze planning, dus is het verblijf heel kort geweest. Gepland was om via Kosovo door te reizen naar Montenegro. In Noord Macedonië werd ons dit afgeraden om door Kosovo te rijden, dit vanwege de politieke onrust en vele demonstraties en rellen die in Kosovo plaatsvinden.

In Montenegro bezoeken we het Ostrog klooster dat tegen de bergwand in drie delen is aangebouwd om vervolgens via het Slansko meer in de baai van Koter uit te komen. De volgende dag belanden we in het uiterste zuiden van Kroatië waar met een boottaxi Dubrovnik bezoeken.

Van hieruit maken een uitstap naar Mostar in Bosnië Herzegovina om de wel bekende boogbrug te bezoeken. We verblijven een aantal dagen in Blagaj een plaats 10 km ten zuiden van Mostar gelegen aan de rivier Buna die ontspringt op 3 km afstand uit een berg. Het water heeft een temperatuur van 9 graden en koelt de directe omgeving lekker af. We maken een prachtige fietstocht langs de rivier Buna en de rivier Neretva richting Mostar.

Kroatië (Krka-watervallen en de Plitvicemeren) en Slovenië (meer van Bohinj)

We vervolgen de weg richting Kroatië voor een bezoek aan Krka watervallen en het Nationaal park Plitvice meren. Voor dat we naar de Plitvice meren gaan maken we eerst een tussenstop aan het Peruca meer en verblijven op een camping die pas enkele dagen in gebruik is genomen. We werden zelfs nog door RTL-Kroatië geïnterviewd over de pas in gebruik genomen campingplaats. Aangekomen bij de volgende campingplaats worden we door de eigenaar herkend van het RTL programma. Hij dankte ons voor de positieve reclame die we hadden gemaakt over Kroatië en trakteerde ons op een slivovitz. In Slovenië bezoeken we nog een aantal plaatsen waaronder het meer van Bohinj, waar we ruim 25 jaar geleden met onze kinderen zijn geweest.

Hollands Diep, Castricum, Zaanse Schans (2019)

Zelf wonen we midden in het prachtige Heuvelland van Zuid Limburg. Maar Nederland kent meerder mooie plekken om te ontdekken. Zo zijn er in Nederland bijzondere vestigingswerken, zoals de vesting uit de 16e eeuw in Willemstad aan het Hollands Diep. De unieke duingebieden die Nederland rijk is, waarvan een van de breedste in Castricum en het Open lucht museum de Zaanse Schans in Noord Holland.

Hoge Venen België (2019)

Onze derde testrit gebruiken we om de slechte wegen op te zoeken en te ondervinden hoe de camper hier tegen bestand is. We waren niet ontevreden, duidelijk is wel dat je goed je spullen moet opbergen. We waren niet zo goed bekend in de Hoge Venen. Wel wisten we dat er veel slechte wegen waren. De Hoge Venen is een waar wandelparadijs. tien minuten lopen vanaf een startpunt en je komt de hele dag niemand tegen. Na een aantal dagen in de Hoge Venen zijn we doorgereden naar het zuiden richting Bütgenbach en Medendorf. De Timelaps opname in deze video worden niet goed door Youtube weergegeven.

Heerenveen (2019)

In maart 2019 hebben we een evenement voor camperaars in Heerenveen bezocht. Van de reis naar Heerenveen hebben we meteen gebruik gemaakt een aantal plaatsen te bezoeken.

Elzas (2018)

De eerst camperreis die we maken is kort nadat de camper is geleverd, het is regenachtig weer en niet al te warm. Ideale weersomstandigheden om de camper uit te proberen, hoe functioneert de verwarming en de warmwatervoorziening, is de camper wind en waterdicht. Na de eerste nacht in de camper was het al duidelijk dat er een betere matras in moet. Voor het overige waren we tevreden. We brengen een bezoek aan Bitche. Bitche is gelet op zijn ligging aan de Duitse grens al eeuwen lang een plaats waar duizenden soldaten gelegerd zijn geweest. Tot op de dag van vandaag ligt er nog altijd een kazerne. Bitche heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de omgeving gevoerde oorlogen. In de 13e eeuw is ter plaatse van een oude vervallen burcht een citadel gebouwd. Tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870 is de citadel niet veroverd. Een jaar later werd een wapenstilstand bereikt, waarna Bitche in Duitse handen kwam tot aan het einde van de Eerste wereldoorlog.